o interactiune personala si aleatoare cu mediul inconjurator :-)

Archive for decembrie, 2009

Plan de citire-Noul Testament, Psalmii si Proverbe

Anul acesta m-am gandit la un plan de citire mai ‘relaxat’.
Daca nu esti dintre aceia carora le place sa se laude cu recordurile -de cate ori au citit Biblia intr-un an, intr-o viata, etc, poate ca poti incerca aceasta varianta. Ma gandesc ca poate fi mai utila atunci cand vrei sa citesti Biblia si impreuna cu familia – cu copiii care au rabdare mai putina.
Da un click pe acest plan de citire PlanBiblieNtPvPs

Daca vrei sa vezi si alte variante, in limba engleza, uita-te si aici

Saptamana de rugaciune 2010

Tematica săptămânii de rugăciune pentru anul 2010

SĂ FIM PLĂCUŢI LUI DUMNEZEU

1. Închinarea plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Ioan 4:21-24; Isaia 6:1-7; Apocalipsa 5: 6-14.
Închinarea adevărată este inspirată din Scriptură şi nu din obiceiurile sau preferinţele oamenilor nemântuiţi. În vremea de acum sunt multe tendinţe şi modele lumeşti de închinare care afectează în mod negativ închinarea din biserică. Modelul îngerilor şi al sfinţilor din cer, aşa cum relatează Scriptura, ne arată care este modelul şi conţinutul închinării plăcute lui Dumnezeu. În lumina învăţăturilor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciune de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– mulţumim lui Dumnezeu pentru revelaţia Scripturii cu privire la închinare,
– mulţumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea Duhului Sfânt în înţelegerea Scripturii;
– mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi închinătorii adevăraţi.

Cerere:
– ne rugăm pentru toate bisericile baptiste să păstreze evlavia şi reverenţa în închinare;
– ne rugăm pentru toţi tinerii şi pentru toate formaţiile care slujesc, să aducă lui Dumnezeu o închinare biblică;
-ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a putea deosebi lucrurile sfinte de cele lumeşti.

2. Calea plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Matei 7: 13-29; Iuda 17-25; 1 Corinteni 11:1.
Calea pe care merg cei mântuiţi este croită de Domnul Isus şi se numeşte „Calea îngustă.” Întotdeauna omul firesc a dorit să lărgească şi să modifice după placul lui calea Domnului. În vremea noastră este nevoie să redescoperim calea îngustă a mântuirii. În lumina textelor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– pentru învăţătura clară a Scripturii cu privire la calea mântuirii;
– pentru exemplele de oameni ai lui Dumnezeu care au mers pe această cale;
– pentru toţi predicatorii, învăţătorii şi părinţii care îi învaţă pe cei tineri în credinţă să ţină calea Domnului.
Cerere:
– ne rugăm ca bisericile să rămână statornice pe calea îngustă şi să nu accepte calea largă a lumii;
– ne rugăm pentru toţi conducătorii spirituali să propovăduiască şi să rămână pe calea îngustă;
– ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a putea deosebi calea îngustă de calea largă în vremea de acum.

3. Credinţa plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: 1 Timotei 1: 1-5, 18-19; 2 Timotei 1: 1-5; Iacov 2:14-23.
Credinţa adevărată în Domnul Isus este bazată pe Sfânta Scriptură şi se păstrează într-o inimă curată. Dacă credinţa este prefăcută, ea va perverti cugetul, iar dacă oamenii au un cuget murdar se vor lepăda de credinţă. Credinţa adevărată a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna şi ea trebuie păstrată aşa cum a fost dată de Domnul şi Mântuitorul nostru. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– pentru Sfânta Scriptură inspirată de Duhul Sfânt şi păstrată prin harul lui Dumnezeu până în ziua de azi;
– pentru Domnul Isus Hristos care este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre (Evrei 12: 1-2);
– pentru toţi înaintaşii care au păzit credinţa biblică nealterată.

Cerere:
– ne rugăm pentru toţi slujitorii duhovniceşti ca să păstreze credinţa neprefăcută şi un cuget curat;
– ne rugăm ca Domnul să păzească bisericile de învăţători mincinoşi care prin vorbele şi faptele lor se abat de la Cuvântul Scripturii;
– ne rugăm pentru credincioşi să aibe o credinţă însoţită de fapte bune;
– ne rugăm ca la sărbători şi la evanghelizările din anul acesta mulţi oameni să vină la credinţa adevărată.

4. Dărnicia plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Evrei 13:12-16; 2 Corinteni 8:1-7; 2 Corinteni 9:5-7; Maleahi 3:8-12.
Natura umană este egoistă atât în relaţiile cu semenii cât şi în relaţiile cu Dumnezeu. Ne place mai mult să primim decât să dăruim altora. Omul mântuit are o natură nouă care se manifestă şi prin dărnicie. În vreme de criză economică se vede mult mai frumos caracterul altruist al copiilor lui Dumnezeu. În baza textelor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare – Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru;
– mulţumim lui Dumnezeu pentru pâinea de toate zilele;
– mulţumim lui Dumnezeu pentru dărnicia celor care susţin lucrarea Evangheliei.

Cerere:
– ne rugăm pentru pocăinţa celor cărora nu le pasă de lucrarea Evangheliei;
– ne rugăm pentru lumină spirituală în problema zeciuielii;
– ne rugăm pentru binecuvântarea celor care dau cu bucurie din resursele lor materiale.

5. Vorbirea placuta lui Dumnezeu

Text biblic: Efeseni 4: 29-31; Efeseni 5:4; Coloseni 4:6; Iacov 3:1-18; 1 Petru 4:10-11.
Vorbele noastre pot zidi sau dărâma vieţile celor din jur. Gura noastră poate fi în slujba lui Dumnezeu sau a diavolului. În fiecare zi, oamenii rostesc zeci de mii de cuvinte. Câte dintre ele sunt plăcute lui Dumnezeu? În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu;
– pentru lucrarea Cuvântului în mintea şi inima omului (Evrei 4:12-13);
– pentru oamenii cu vorbire duhovnicească;

Cerere:
– ne rugăm ca Domnul să ne ierte de orice cuvânt nefolositor rostit în familie, în biserică şi societate;
– ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să ne controlăm vorbele;
– ne rugăm pentru toţi cei care vorbesc în Biserică să vorbească numai Cuvintele lui Dumnezeu.

6. Relaţiile plăcute lui Dumnezeu

Text biblic: Psalmul 1; Matei 5:43-48; Matei 6:9-15; Romani 12:9-21; 1 Corinteni 5:9-13; 2 Corinteni 6:14-18.
În firea pământească oamenii au relaţii tensionate şi duşmănoase, sau egoiste. Omul mântuit se relaţionează la ceilalţi oameni după Cuvântul lui Dumnezeu cu dragoste şi discernământ. Credinciosul doreşte mântuirea păcătosului dar nu se asociază cu păcatele lui. Credinciosul caută părtăşia oamenilor evlavioşi. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– pentru lumina Scripturii în problema relaţiilor cu semenii;
– pentru modelul Domnului Isus;
– pentru mărturia frumoasă a oamenilor lui Dumnezeu.

Cerere:
– ne rugăm pentru pocăinţă în legătură cu relaţiile nebiblice;
– ne rugăm pentru credincioşii care sunt ispitiţi să se căsătorească în lume;
– ne rugăm pentru restabilirea biblică a relaţiilor nepotrivite din familie, biserică şi societate;
– ne rugăm pentru întărirea părtăşiei frăţeşti în biserică.

7. Slujirea plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Matei 28:16-20; Ioan 17:4; Fapte 1:8; Fapte 8:1-4; Romani 12:3-8, 16; Coloseni 3:17, 23-25.
Dumnezeu cheamă fiecare copil al Lui să fie dedicat slujirii în biserică atât pentru zidirea altora cât şi pentru mântuirea celor pierduţi. Fiecare formă de slujire trebuie să fie motivată de dorinţa de a-L slăvi pe Dumnezeu. Tendinţa firii pământeşti este să slujim pentru slava noastră. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– pentru exemplul Domnului Isus care L-a proslăvit pe Tatăl prin lucrarea Lui;
– pentru învăţătura Scripturii cu privire la slujire cu lepădare de sine;
– pentru slujitorii curaţi şi sinceri care lucrează pentru slava lui Dumnezeu;

Cerere:
– ne rugăm pentru iertarea păcatului mândriei în slujire;
– ne rugăm pentru iertarea păcatului nepăsării faţă de lucrarea Evangheliei;
– ne rugăm ca Domnul să scoată noi generaţii de lucrători pe ogorul Evangheliei.

8. Finalul plăcut lui Dumnezeu

Text biblic: Luca 23:35-47; Fapte 7:55-60; Filipeni 1:20-30; 2 Timotei 4:7-8; Evrei 13:7; Numeri 23:10; Psalmul 116:15; Apocalipsa 14:13.
Noi am fost creaţi şi mântuiţi pentru slava lui Dumnezeu. Finalul vieţii noastre are o importanţă deosebită în planul lui Dumnezeu. Un sfârşit bun aduce slava lui Dumnezeu şi îmbărbătare pentru biserică. În lumina învăţăturilor Scripturii cu privire la finalul vieţii noastre suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:
– pentru nădejdea vie a celui credincios cu privire la viaţa după moarte;
– pentru exemplul Domnului Isus în ceasul morţii;
– pentru exemplul martirilor şi al oamenilor lui Dumnezeu care au avut un final glorios în biruinţa asupra lumii şi a păcatului.

Cerere:
– ne rugăm pentru cei bolnavi să vină la pocăinţă şi credinţă pentru a experimenta harul lui Dumnezeu aici şi toată veşnicia;
-ne rugăm pentru toţi cei care sunt în suferinţă să fie întăriţi în credinţă şi să-L slăvească pe Dumnezeu;
– ne rugăm pentru toţi cei care în vremea aceasta sunt prigoniţi pentru credinţă să rămână tari până la capăt;
– ne rugăm pentru toţi copiii Domnului să rămână credincioşi până la moarte şi să încheie cu bine alergarea pentru slava lui Dumnezeu.

Pastor Paul Negruţ
Vicepreşedinte cu educaţia biblică

Wordle- nor de cuvinte

http://www.wordle.net/

Da-i un click si insereaza ce te intereseaza- un text, un site, etc
Rezultatul va fi un ‘nor’ de cuvinte in care vei vedea pe cele mai des intalnite.
Cel putin asa zic cei care au facu wordle
Ca exemplu va ofer un test:scrisoarea fr Paul Negrut. Nu o cititi, daca nu ati facut-o deja.Uitati-va mai intai la wordle.
Scrisoarea o puteti gasi aici

catolicii in dialog cu baptistii

„Theological Conversations between the Baptist World Alliance and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity

The fourth round in the second series of conversations between the Baptist World Alliance (BWA) and the Catholic Church took place December 13-18, 2009 in Rome, Italy.

The first round in this series was held at Beeson Divinity School, Samford University, in Birmingham, Alabama (USA), from December 10-15, 2006. The second round was held December 2-8, 2007 in Rome, Italy. The third round was held at December 14-20, 2008 in Durham, North Carolina (United States) at the Duke Divinity School. A first phase of international conversations had taken place in 1984-1988, resulting in a report in 1990 entitled “Summons to Witness to Christ in Today’s World.

The overall theme of this phase, from 2006-2010, is “The Word of God in the Life of the Church: Scripture, Tradition and Koinonia.”(http://ecclesialtheology.blogspot.com/2009/12/bwa-rcc-conversations-2009-official.html)

Importanta bloggingului

„Now we can see, at the same time, both precisely why blogging is crucial and valuable, and precisely why certain individuals constantly denounce blogging and compose its obituary: because blogging provides instant, unedited access to the entire online world.” (DJP)

doar o gluma…

Am primit-o astazi prin email intr-o alta varianta.
O parafrazez , cu o versiune mai religioasa.

Trei pastori penticostali si trei pastori baptisti calatoresc cu trenul mergand la o conferinta. La gara, cei trei pastori penticostali isi cumpara fiecare cate un bilet si privesc uimiti cum pastorii baptisti isi cumpara doar un bilet pentru toti trei.”Cum pot calatori trei oameni cu un bilet”?, intreaba unul dintre penticostali”?. “Stai sa vezi “ ii raspunde unul dintre baptisti.
Toti se urca in tren. Penticostalii isi ocupa fiecare locul lor, in timp ce cei trei pastori baptisti se inghesuie toti intr-o toaleta si inchid usa dupa ei. La putin timp dupa ce trenul porneste, vine controlorul sa verifice biletele. Ciocane si la usa toaletei si spune: “Biletul va rog!”. Usa se deschide doar o crapatura si o mana intinde din ‘nauntru un bilet. Controlorul il ia si mege mai departe.

Pastorii penticostali au vazut schema si au cazut de acord ca era o idee inteligenta. Asa ca, dupa conferinta, la intoarcere, penticostalii au decis si ei sa copieze metoda baptistilor si sa economiseasca ceva bani.
Cand au ajuns la gara au cumparat deci doar un singur bilet pentru intoarcere pentru toti trei. Spre surprinderea lor, cei trei pastori baptisti nu-si cumpara de data asta nici un bilet! “ Cum veti calatori fara nici un bilet?” intreba uimit unul dintre penticostali.” Stai sa vezi!” ii raspunde unul dintre baptisti.Cand se urca in tren, penticostalii se ingramadesc intr-o toaleta, iar baptisti se baga si ei in alta de alaturi. Trenul pleaca.
La putin timp dupa aceea, unul dintre pastorii baptisti iese din toaleta, si merge la toaleta unde erau ascunsi penticostalii. Ciocane la usa si spune :”Biletul va rog”.

Urare

o-urare-din-vancouver-canada.html

Ca urare de sarbatori as vrea sa va trimit cateva inregistrari din concertul coral sustinut de biserica noastra acum cateva zile. Concertul a avut loc in sala bisericii penticostale din Vancouver.
Concert coral: Biserica Baptista Emanuel Canada
pastor:Florin Filip
invitat predica: pastor Daniel Branzei
dirijor: Sorin Tepes

Craciun fericit tuturor!
Aurel Mateescu

Cei care doriti sa vizionati mai multe cantari
mergeti la
http://www.bisericaemanuel.ca/video.html
Concert coral 2009

Va sfatuiesc sa furati…

acesta este sfatul unui preot din marea Britanie, care isi indemana enoriasii saraci…
Relatarea – o puteti citi in Daily Mail, da si cateva detalii.

1. Preotul isi indemana enoriasii saraci sa fure… din magazine;

2. si sa evite astfel prostitutia sau jafurile;

3. sa fure din magazine mari, lasand deoparte afacerile micute…

4.justificarea ar fi ca dragostea lui Dumnezeu pentru   viata celor saraci depaseste drepturile de proprietate ale celor bogati”.

Preotul precizeaza ca nu crede ca furtul este un lucru bun, dar circumstantele pot scuza.

Tot el sfatuieste ca aceia care comit un furt – din cauza saraciei, sa nu ia mai mult decat le trebuie si decat pentru o perioada limitata.

Preotul, Tim Jones, precizeaza ca sfatul lui se doreste a fi mai  degraba un semnal de alarma asupra esecului societatii de ai ajuta pe cei nevoiasi, decat o justificare a furtului in sine.

Ce ti-e si cu etica cand trebuie sa dai nas in nas cu ea! Voi ce ati face daca ati fi saraci si n-ati avea ce manca sau imbraca?

Concert coral de colinde

Biserica Romana Baptista Emanuel va invita sa participati la un CONCERT CORAL DE COLINDE Sambata 19 Decembrie, 6:00 pm.

Emanuel Romanian Baptist Church has the privilege to invite you to celebrate Jesus Christ’s birth with a CHRISTMAS CHORAL CONCERT on Saturday December 19th, 6:00 pm at

13575 King George Hwy, Surrey, V3T 2V1

Hanuka pentru crestini

”  Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii(….) Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor.” (Isaia 9:1-7)

”  La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
 El era la început cu Dumnezeu.
 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
 Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Evanghelia dupa Ioan 1:1-12)

„Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu Sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Evanghelia dupa Ioan 8:12)

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: