o interactiune personala si aleatoare cu mediul inconjurator :-)

Posts tagged ‘asociatia bisericilor baptiste romane din America si Ca’

A 96-a Convenţie a Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite şi Canada

Cu o saptamana in urma a avut loc  cea de- a 96- a Convenţie a Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite şi Canada. Va prezint mai jos un excelent rezumat al acestui eveniment. Articolul este realizat de Ioan Ciorba responsabilul cu rezolutii in Asociatie.

În zilele de 28 – 31 August, 2008 când întreaga naţiune a Statelor Unite ale Americii sărbătorea weekendul de Labor Day,(Ziua Muncii), noi credincioşii Baptisti am sărbătorit cea de-a 96-a Convenţie a Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite şi Canada, la Biserica Română Baptistă din Metropola Chicago, păstorită de fratele pastor Valentin Popovici şi fratele pastor Petru Ordeanu. S-au estimat a fi prezenţi la întâlnirile convenţiei peste 1500 de persoane. Sanctuarul a fost plin. (În mod normal acomodează 1000 de locuri = (200 cor, 600 sală, 200 balcon). De data aceasta s-au pus scaune suplimentare peste tot unde era posibil). Sala de sport acomodează 500 de locuri având un ecran mare de conectare cu sanctuarul. Aceasta biserica, este cea mai mare biserică baptistă Română din diasporă.
Preşedintele Asociaţiei, fratele pastor George Dancea, de la Prima Biserică Baptistă Română din Hollywood din Florida, a slujit pe Domnul pregătind toate întâlnirile avute in colaborare cu comitetele de organizare a bisericii locale conduse de fratele Sandu Popa, Silviu Tamaş şi sora preşedintă a surorilor, Magdalena Capotă.
Tema Convenţiei, PUTEREA LUI DUMNEZEU ÎN BISERICA DE AZI, a fost ancorată în cartea Faptele Apostolilor 1:8 „Voi veţi putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului”.
Din România am fost vizitaţi de fratele Samuel Tuţac, din partea Uniunii Baptiste din România, păstor la Biserica Baptistă Betel din Timişoara; fratele Viorel Duca, senator în Parlamentul României; fratele Valentin Samuel Bosneac, deputat în Parlamentul României.
De la Consulatul General al României din Chicago am fost vizitaţi de doamna Florentina Vianu, viceconsul.
La fiecare serviciu de închinare, Domnul a fost lăudat de fraţi şi surori cu cântări de laudă în comun, coruri, grupuri şi cu instrumente. Serviciile din Casa Domnului s-au transmis în direct prin internet. (rbc-chicago.org).
Vineri seara mesajele din Cuvânt au fost predicate de fraţii Samuel Tuţac şi Daniel Brânzei.
Fratele Samuel Tuţac a predicat, spunând că puterea lui Dumnezeu se manifestă în mod fantastic în biserica formată din oameni care au relaţie personală cu Domnul şi Mântuitorul Isus Christos şi trăiesc în unitate prin Duhul Sfânt; în biserica care calcă pe urmele lui Christos; în biserica care este gata să sufere pentru Christos; în biserica implicată în aducerea sufletelor la Christos; în biserica ancorată ferm în Cuvântul lui Christos; în biserica învăţată să se supună lui Christos; în biserica care-L aşteaptă pe Christos. (1 Tesaloniceni).
Fratele Daniel Brânzei, editorul revistei Asociaţiei, Luminătorul, păstorul Bisericii Betel din area Los Angeles a pus câteva întrebări celor prezenţi: Cum se declanşează puterea lui Dumnezeu? De ce nu se manifestă în mod permanent în Biserică? De ce depinde puterea lui Dumnezeu? şi multe altele.
Sâmbătă seara a fost o seară deosebită, plină de emoţie sfântă, când la serviciul de închinare a fost prezentată parada steagurilor din statele în care sunt biserici şi credincioşi baptişti Români După ultimele statistici, pe meleagurile americane trăiesc peste 1 milion de români. Comform protocolului, primul steag a fost cel American, care reprezintă ţara care ne-a primit cu atâta căldură, atunci când am fost alungaţi de pe meleagurile mioritice, steag care şi astăzi are valenţele libertăţii pentru mulţi necăjiţi care trebuie să-şi părăsească ţara de origine. America este şi un bastion al credinţei în Dumnezeu şi milioane de americani se roagă pentru ca dragostea lui Dumnezeu să cucerească mai multe inimi pentru Împărăţia veşnică. A fost intonat imnul Americii de fanfarele unite ale tinerilor din Asociaţie. A urmat steagul creştin, care reprezintă milioanele de oameni binecuvântaţi de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor. Steagul Australian, reprezintă o ţară îndepărtată şi binecuvântată care găzduieşte biserici baptiste în Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, cu mii de români împrăştiaţi în tot continentul. A urmat steagul Canadei, unde avem biserici baptiste puternice şi zeci de mii de români. Când a intrat steagul României, a fost un moment emoţionant atât prin prezentarea făcută cu măiestrie de păstorul Valentin Popovici cât şi prin interpretarea imnului României,” Deşteaptă-te Române”. Probabil că au fost prezenţi peste 1500 de români care priveau cu emoţie la drapelul ţării din care au plecat. Au urmat steagurile celor 18 state în care românii credincioşi şi bisericile baptiste îşi desfăşoară activităţile în această ţară minunată. Descrierea fiecărui stat cu numărul de români şi caracteristicile specifice regiunii respective, ne-a dat o imagine de ansamblu al spaţiului acoperit de etniile româneşti şi bucuria de a fi împreună la această închinare.
Fratele pastor Belciu Busuioc, reprezentantul Australiei a adus mesajul serii pe tema Convenţiei, „Puterea lui Dumnezeu in Biserica de azi”. Trăim astăzi ce a trăit Ilie pe Carmel. (1 Împăraţi 18). Ilie a avut aceasta putere. Biserica a avut şi are putere când e prezenta puterea activă si divina a Duhului Sfânt. Întrebarea serii era: Avem cu adevărat puterea lui Dumnezeu? O demonstrăm fiind creştini autentici, cu putere de biruinţă a păcatului şi cu putere de mărturie a vieţii de zi cu zi; în viaţa de părtăşie cu adevăratul Dumnezeu şi studierea Scripturii; în unitatea relaţiei cu mădularele Trupului lui Christos şi-n dependenţă totală de Dumnezeu. Acolo se arată slava Domnului.
Serviciul divin de duminică dimineaţa, a început cu imnurile de slavă intonate de fanfara bisericii locale împreună cu fanfariştii celorlalte biserici din Asociaţie . In curtea Bisericii au răsunat cântări de slavă, chemând românii la Casa Domnului. Serviciul de dimineaţă, a fost o încununare a eforturilor făcute de fraţii din loc, o participare la capacitate maximă, cântarea de laudă şi închinarea au sensibilizat fiinţele noastre, făcându-ne să ne simţim ca şi în cer, cuvântul şi prezentarea colectei făcută de fratele Valentin Popovici au făcut să avem cea mai mare colectă a Convenţiei.
Fratele păstor Marian Chirla de la Florida a început serviciul cu rugăciune, şi fraţii şi surorile care s-au închinat, au ridicat glasul către Dumnezeu pentru dragoste, unitate şi mântuirea celor pierduţi. A urmat închinarea adusă de Societatea Surorilor. Surorile au experimentat puterea lui Dumnezeu văzută în slăbiciune. S-au prezentat exemple concrete de implicare (proiecte ale Societăţii Surorilor, Becky’s Hope Ministry, M.A.M.I. (a cerut prima duminică din luna decembrie ca zi de post şi rugăciune pentru pocăinţa poporului român).
Fratele pastor Viorel Clintoc, a comunicat iniţiativa fratelui Dâmbeanu Ioan (Los Angeles) împreună cu fratele pastor Pitt Popovici (Atlanta), şi decizia Convenţiei ca 5 aprilie 2009, să fie dedicată ca ZIUA BIBLIEI, în memoria lui Dumitru Cornilescu, traducătorul Bibliei în limba română, zi când se vor împlini 78 de ani de la terminarea traducerii Bibliei şi 118 ani de la naşterea lui Cornilescu.
Un semn al puterii lui Dumnezeu în bisericile noastre se vede în lucrările deosebite: România pentru Christos, Societatea Misionară Română, Seminarul Teologic Baptist al Asociaţiei (cu extindere în Africa), Percept Ministry (în Europa şi Asia), Festivalul corului de tineret din bisericile Asociaţiei, Misiunea Corului Laudă Mielului (în America şi Europa), înfiinţarea de orchestre în Oltenia, tabăra de tineret de la Colorado, .
Fratele pastor Liviu Ţiplea, de la Biserica Betania din area Los Angeles a adus mesajul dimineţii pe tema Convenţiei. Se constată că după ce a experimentat puterea din plin a lui Dumnezeu, biserica primară a trăit ulterior o putere în scădere. Puterea lui Dumnezeu este diminuată de prezenţa idolatriei, definită de o inimă împărţită; o înţelegere inadecvată a crucii lui Christos; trăirea unei vieţi care conştient nu depinde în totalitate de Dumnezeu. Dumnezeu intervine atunci când depindem total de El, când se predică cu putere Cuvântul lui Sfânt, când îl pricepem în intervenţia ce o face prin Duhul Sfânt.
Peste 250 de tineri au slujit pe Domnul la serviciul de laudă şi închinare al tineretului începând cu ora 4 PM. Fratele Cristi Huţu, tânăr de la Prima Biserică Baptistă din Chicago a avut un mesaj de încurajare din istoria lui Iosif. Puterea lui Dumnezeu s-a văzut în viaţa lui Iosif, pentru că avea o relaţie directă cu persoana Dumnezeu. (Genesa 39). Puterea lui Dumnezeu s-a văzut în tabăra de toamnă, călătoriile misionare de iarnă, tabăra de iarnă din Pensylvania, tabăra de la Colorado, conferinţele de misiune. Fratele Oliver Bujdei, preşedinte al Asociaţiei Tineretului din Bisericile Baptiste Române, membru în biserica din loc, plecând din Filipeni 3:13, a scos în evidenţă necesitatea ca să ne comparăm viaţa cu ce se întâmplă acum şi nu ce a fost în trecut, iar dacă am căzut, să alergăm la ce ne aşteaptă în viitor.
În serviciul de încheierea zilelor Convenţiei fratele Belciu Busuioc a predicat având ca bază rezidirea Templului după robia babiloniană cu ancoră în Efeseni 2. Puterea lui Dumnezeu coborâtă la Rusalii s-a transformat în formarea Bisericii, Templul Dumnezeului celui viu. Slava Domnului s-a arătat în vechime, peste cortul întâlnirii, peste jertfa lui Ilie, peste Templul lui Solomon. Slava Domnului s-a arătat la Naşterea Domnului Isus, peste Trupul Lui. Astăzi slava Domnului continuă să se vadă peste Biserica Domnului, Trupul Lui de azi. Arătarea slavei Domnului este condiţionată de prezenţa Domnului în sinceritatea trăirii cu El, fără compromis cu lumea.
Fratele Titi Cocian, secretar general al Asociaţiei, păstor la Prima Biserică Română Baptistă din Atlanta, a arătat că puterea lui Dumnezeu s-a manifestat în toţi cei 96 de ani de lucrare cu românii din diasporă, în bisericile şi familiile noastre. Se vede puterea lui Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu aşezaţi în conducerea parlamentului ţării noastre. Se vede puterea lui Dumnezeu în posibilitatea de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu prin radio, televiziune, internet. Se vede puterea lui Dumnezeu în proiectele de ajutorare a celor în nevoi, pentru că nici un pahar de apă dat în „Numele Meu”, zice Domnul, nu va ramânea nerăsplătit.
Grupul vocal timişorean Pro Gospel ne-a încântat cu măiestria şi execuţia cântărilor culminând cu cântarea de încheiere, Mărire Ţie Isuse. In calitate de păstor gazda, fratele Popovici, a rugat pe musafiri să ducă cu ei, mireasma dragostei noastre, mireasma harului lui Christos, care ne mântuie şi a făcut apel ca măcar un suflet sa se predea Domnului. O tânără de la balcon, s-a ridicat în picioare şi cu mâna sus, să fie văzută de toată audienţa, de cei din cer şi chiar şi iadul, să vadă că sângele Domnului mântuieşte şi azi.
Cu regret, ne-am despărţit de cei dragi din Chicago, cu mulţumirea adusă Domnului pentru trei zile de neuitat.
Închei cu o parte a rezoluţiei de apreciere a Convenţiei: Apreciem munca depusă în slujba Domnului şi a noastră de biserica din loc, munca depusă de comitetul Asociaţiei, a vorbitorilor, cântăreţilor, dirijorilor si nu putem uita munca surorilor care ne-au delectat cu bunătăţi culinare româneşti in cele trei zile ale Convenţiei, tuturor celor implicaţi în organizare şi tuturor participanţilor; ca urmare
DECLARĂM, că suntem mulţumitori Domnului şi Dumnezeului nostru, şi ne exprimăm respectul profund pentru toţi acei care s-au lăsat călăuziţi de Domnul ca să avem parte la întâlnirile Convenţiei de har, părtăşie, încurajare, unitate şi slujire sfântă.
Sandu Popa şi Nelu Ciorba

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: