o interactiune personala si aleatoare cu mediul inconjurator :-)

Posts tagged ‘psalmii 6 si 7’

Psalmii 6 si 7

Psalmi 6:1  (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu coarde. Pe arfa cu opt coarde. Un psalm al lui David.) Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta, şi nu mă mustra cu urgia Ta.
2  Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.
3  Sufletul mi-i îngrozit de tot; şi Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine?
4  Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta!
5  Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor?
6  Nu mai pot gemând! În fiecare noapte îmi stropesc aşternutul, şi-mi scald patul în lacrămi.
7  Mi s-a sub faţa de întristare, şi a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.
8  Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei ce faceţi răul! Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele!
9  Domnul îmi ascultă cererile, şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!
10  Toţi vrăjmaşii mei vor fi acoperiţi de ruşine, şi cuprinşi de spaimă; într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de ruşine.

Psalmi 7:1  (O cântare de jale a lui David. Cântată Domnului din pricina cuvintelor Beniamitului Cuş.) Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă,
2  ca să nu mă sfîşie ca un leu, care înghite fără să sară cineva în ajutor.
3  Doamne, Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege pe mâinile mele,
4  dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, şi n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei,
5  atunci: să mă urmărească vrăjmaşul şi să m-ajungă, să-mi calce viaţa la pământ, şi slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire).
6  Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi, şi rânduieşte o judecată!
7  Să Te înconjure adunarea popoarelor, şi şezi mai sus decât ea, la înălţime!
8  Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea!
9  Ah! pune odată capăt răutăţii celor răi, şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rinichii, Dumnezeule drepte!
10  Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată.
11  Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.
12  Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul, şi-l ocheşte,
13  îndreptă asupra lui săgeţi omorâtoare şi-i aruncă săgeţi arzătoare!
14  Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea, şi naşte înşelăciunea:
15  face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o.
16  Fărădelegea pe care a urzit-o, se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o, se pogoară înapoi pe ţeasta capului lui.
17  Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Prea Înalt.

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: